David Vergauwen

 

Op weg naar het modernisme.

De voorvaders van de moderne kunst en hun denken.

seurat07

A. Van oudsher is de eerste functie van kunst het afbeelden van de realiteit. In het westen heeft men altijd geprobeerd aan deze functie te voldoen door het object zo goed mogelijk na te bootsen.

B. De kunst van de twintigste eeuw is niet zo begaan met het dupliceren van uiterlijke kenmerken. Kunstenaars uit het modernisme gaan op zoek naar andere waarheden en andere manieren om de werkelijkheid beter uit te beelden dan wanneer men de uiterlijke verschijningsvorm gaat reproduceren.

Deze lessenreeks volgt de kunstenaar van A naar B. We behandelen een aantal figuren die aan de drempel van het modernisme hun stempel drukten op de geschiedenis van de schilderkunst. We gaan na hoe de waarneming van de realiteit tussen het realisme en het symbolisme is veranderd. Zo bespreken we de plastische evolutie van figuren zoals Courbet, Manet, Monet , Renoir, Gauguin, Van Gogh, Seurat en Signac, om uiteindelijk bij de symbolisten te eindigen.


 

INHOUD


online: 1
vandaag: 1
deze week: 12
totaal: 48096