Het na-oorlogse Amerikaanse abstract expressionisme en de Ecole de Paris – Kristin De Glas

Constant

Constant Nieuwenhuys: New Babylon - Vanaf 1956 presenteerde de kunstenaar Constant (voluit Constant Anton Nieuwenhuys) ruimtelijke constructies en architectuurstudies als onderdeel van New Babylon, een plan voor de stad van de toekomst

Constant Nieuwenhuys: New Babylon – Vanaf 1956 presenteerde de kunstenaar Constant (voluit Constant Anton Nieuwenhuys) ruimtelijke constructies en architectuurstudies als onderdeel van New Babylon, een plan voor de stad van de toekomst

Constant Nieuwenhuys, New Babylon Project, 1959-1974

Constant Nieuwenhuys, New Babylon Project, 1959-1974